Home Om Evergreen Ilderne Ilderhvalpe Formidlings ildere Kontakt
 ILDER INFO Back Up Next

Indavl; Hvorfor ikke?
Af Mette Beltoft. Evergreens Ildere.

Hvad er indavl?
Simpelt og nemt forklaret; Indavl er når man krydser beslægtede individer sammen. Nogle eksempler kan være; mor/søn, tante/nevø, oldefar/oldebarn osv.
Almindelig viden er at når indavlskoefficient er lig 0, er det forsvarligt at krydse linierne sammen igen. Når indavls koefficient er lig 0, regnes dyrene som værende ubeslægtede. For at opnå en indavlskoefficient på 0, må der ikke være beslægtede individer i 10 generationer.
Min personlige mening er at indenfor ilderen er det nok med fem led der er ubeslægtet, idet at når man kommer så langt tilbage i dyrets slægt, så er gen puljen så stor, at det reelt ikke burde have betydning for det dyr man har fem led fremadrettet, men til trods for det har jeg endnu ikke selv lavet parringer mellem beslægtede dyr.  

Linie avl snakkes der også om?

Lad dig ikke snyde, alt form for avl mellem beslægtede individer er indavl!! Nogle påstår at de laver indavl for at styrke generne i deres stammer, men hvordan kan man styrke generne på dyr man faktisk slet ikke har det store kendskab til! 

Plus hvis der gemmes på "dårligdom" i linien er der lige så stor chance for at det dårlige fremmes, frem for det gode, i den linie indavlen praktiseres. Det vil sige der principielt er 50 % chance, at i det pågældende kuld, for at evt. sygdomme eller defekter fremmes, i stedet for at styrke de "gode" egenskaber der måtte ligge i linien. Dertil kan man så tænke, hvorfor er der så nogle der bruger indavl!

Få linier er så veldokumenteret at de kan bære linie avl og når man ser stambøger på under 10 komplette led med linie avl, bør man tage sine forholds regler inden køb, et sådant dyr med mangelfuld statistik kan risikere at blive en dårlig oplevelse for en som køber.

Hvorfor laver nogle indavl?

Personligt vil jeg mene at det er meget dobbelt moralsk at praktisere indavl / linieavl som ansvarsfuld avler, idet at ingen linier indenfor ilderne endnu har vist sig at kunne bære indavl, for ser man objektivt på linier, som er almindelig kendte som sunde, er der faktisk også dårligdom at finde i dem. Selvfølgelig kan der være undtagelser, men alle linier hvor der er meget dokumentation på leddene har som regel enkelte sygdoms tilfælde. Og de stammer jeg personligt har kendskab til er lavet indavl i, er desværre ikke endnu "gamle" nok til at kunne dokumentere om det har styrket dyrene eller ej.  
Jeg er klart af den opfattelse at 95 % af alt indavl hos ildere er lavet for at fremme en bestemt farve. Det vil sige for at have større chance for farven træder igennem, er der folk i i hele verden der er villige til at krydse meget beslægtede individer sammen, blot for at fremme en farve. 
Men hvad gør det? Ja, man får en super fin ilder i pågældende farve, men dyret sundhed kan man ikke ligefrem sige er "kælet" for. Med det mener jeg at selvfølgelig kan dyret være så dejlig og nem, men der vil være en større risiko for at dyret ikke lever så længe som en ikke indavlet.  

Hvorfor bør man undgå indavl?

Der er ingen garantier her i livet, og med stor sikkerhed har arv og miljø en ret stor del af ansvaret for om vores dyr bliver 2 år eller 10 år. Så derfor er det ikke en selvfølge at indavlede dyr dør som unge, det er bestemt ikke noget jeg vil forsøge at pådutte folk til at tro, men risikoen er der. Så derfor undgå indavl og find et dyr du har tiltro til selv, gå tilbage i anerne og se hvad oplysninger folk har på dyrene, jo mindre oplysninger der er på dyret desto mindre chance er der for du får et godt individ. 
Hvis indavl er tilstede i en stambog ville jeg personligt ikke købe dyret!

Indavl og ildere; Styrke eller fatal fejl?

En ilder er eks. disponeret for cancer fra naturens side, derfor kan det resultere i at simpel linieavl eller indavl gør, at en ilderstamme er mere disponeret for eks. kræft end gennemsnittet vil være.

Genpuljen for ildere er enorm, så der er ikke nogen faktisk grund til at praktisere indavl, da det er relativt let at finde ubeslægtede individer. Det eneste forsvar til at praktisere indavl, som min opfattelse er, er hvis arten er udryddelses truet og det kan man slet ikke påstå ilderen er.

Indenfor andre dyrearter og mennesker er det så veldokumenteret at indavl er med til at reducere dyrenes immunforsvar, fertilitet, mm. Samt ofte når det laves på dyr er det ikke for at gøre dyret bedre, men for at gøre dyret "smukkere", men hvad er et smukt dyr værd hvis den får skavanker og ikke er så sund, som en ikke indavlet. Det er vel et spørgsmål om etik og moralsk grundlag fra opdrætterens side!!  

Mere Information kan findes her: 
en.wikipedia.org/wiki/Inbreeding (eng)
http://www.dansk-kennel-klub.dk/files/pdf/Vejledning.pdf (dk)
http://pawpeds.com/pawacademy/genetics/breedtoavoid (dk)